การจัดส่ง

น้ำดื่มไลฟ์มีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศไทย โดยทีมขนส่งที่จัดส่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
สำหรับข้อมูลเรื่องการเดินรถ สามารถติดต่อฝ่ายจัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลา