กระบวนการผลิต

เราใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามข้อบังคับของมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับน้ำที่สะอาด
1. ปรับสภาพโดยการเติม Chlorine และ PAC (ระบบเดียวกับน้ำประปา)
2. กรองด้วยระบบ Softening
โดยผ่าน Anthracite, Resin และ Carbon
3. กรองด้วยระบบ
Reverse Osmosis
4. พักน้ำที่พร้อมบรรจุและฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV และ Ozone
5. บรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
6. ตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ Quality Control