ผลิตภัณฑ์

Life มีให้เลือกในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
น้ำดื่มตราไลฟ์ บรรจุขวด 1500 ซีซี
น้ำดื่มตราไลฟ์ บรรจุขวด 350 ซีซี
น้ำดื่มตราไลฟ์ บรรจุขวด 600 ซีซี
น้ำดื่มตราไลฟ์ บรรจุถังใส 18.9 ลิตร